Samenwerking en resultaatgerichtheid verbeteren

Bij een grote uitvoeringsorganisatie verbeteren van de samenwerking en resultaatgericht werken tussen teams. Begeleiden van leidinggevenden en teamleden.

Omgekeerd Medewerkersonderzoek ontwikkelen

Bij een ziekenhuis participatief ontwikkelen van een nieuwe methode van medewerkersonderzoek. Als onderzoek en interventie ineen, voor hogere bevlogen- en betrokkenheid.

Bevlogen- en betrokkenheid verhogen

Bij een ziekenhuis kortcyclisch opvolgen van medewerkersonderzoek, in sprints met heterogene teams. Concrete resultaat- en leerdoelen stellen en bereiken, inzicht in belemmerende en bevorderende gedragspatronen vergroten.

Interventies ontwikkelen voor verbetering werkklimaat

Voor een Ministerie actieonderzoek opzetten voor verbetering van werkklimaat. Verantwoordelijk voor de voorbereiding van het actieonderzoek, inhoud en proces. Werving van bedrijven, opzetten van pilot, actieonderzoek en vormgeven van samenwerkingsverband met opdrachtgevers, onderzoekers, dienstverleners en wetenschappers.

Besturingsmodel vernieuwen

Bij een uitvoeringsorganisatie ontwerpen en implementeren van een nieuw besturingsmodel en managementinformatiesysteem. Leiden van projectteam, ontwerp en realisatie IT-voorzieningen.

Review ondernemingsplan

Voor een grote uitvoeringsorganisatie een review uitvoeren van het ondernemingsplan. Projectleiding, aansturing van onderzoeksteam, opzetten en uitvoeren van het onderzoek, rapportage en bespreking uitkomsten met opdrachtgever.

Organisatieonderzoek uitvoeren

Voor meerdere uitvoeringsorganisaties. Projectleiding, aansturing van het onderzoeksteam, uitvoeren van onderzoek, opstellen rapportage en bespreken van bevindingen met opdrachtgever

Veranderaanpak ontwikkelen, participatief

Bij een gemeente een veranderaanpak maken voor organisatieontwikkeling. In co-creatie met medewerkers, MT en ondernemingsraad.

Evaluatie topstructuurwijziging

Voor een uitvoeringsorganisatie een topstructuurwijziging evalueren. Aanpak, uitvoering en rapportage. In afstemming met bestuur, toezichthouders, OR, directie en management.